Kontakt

Žabiačik

Pittsburgská 13

01008 Žilina

IČO: 42217822

 

e-mail : info@plaveckaskolka.sk (ak nedostanete odpoveď do 5 pracovných dní, prosím kontaktujte nás ešte raz).

tel: 0948 899 718 (telefóny dvíhame v piatky v čase 10.00 - 12.00)

Priestory

Penzión Central Park, Sad SNP 663/18, Žilina