Ciele plaveckej škôlky


Vo veku okolo troch rokov sú deti schopné opakovať a napodobňovať pohyb, preto sa začína s výučbou plaveckých štýlov delenou formou. Väčšina pohybov vo vode je sprevádzaná rôznymi riekankami.

Prirodzené pohyby vo vode podporujú vývoj motoriky a nárast sebavedomia dieťaťa. Detské plávanie má pozitívne účinky na telesný a duševný vývoj dieťaťa. Zlepší sa schopnosť orientácie vo vodnom prostredí, pocit rovnováhy a zároveň sa posilní svalstvo a väzivá. Práve voda je tým živlom, ktorý má pre Vás neustále nachystané množstvo podnetov oslovujúcich všetky oblasti vnímania. 

Deti sa prirodzenou a hravou formou naučia zvládnuť mnohé prvky predplaveckej a plaveckej výuky ako napr.:

 • adaptácia na prostredie bazéna a prácu v detskom kolektíve

 • splývavé polohy na chrbte a na bruchu

 • výdychy do vody

 • potápanie a lovenie

 • skoky zo sedu a stoja

 • orientácia pod vodnou hladinou

 • práca s plaveckými pomôckami

 • základné plavecké pohyby 

 

Pravidelný pobyt vo vode podporuje:

 • psychomotorický vývoj detí

 • zlepšuje obehové a funkčné parametre organizmu

 • má významný vplyv na podporu imunitného systému

 • zlepšuje otužilosť a pohybové schopnosti

 • predovšetkým deti získavajú cit pre vodu, ktorý je pre pohyb vo vode veľmi dôležitý