Cenník

Základná cena za kurz (10 výučbových hodín) .......................................................... 110 euro 

Zľava za 2. kurz (10 výučbových hodín) .................................................................... -5 euro*

Zľava za 3. kurz a každý ďalší kurz (10 výučbových hodín) .......................................... -10 euro*

Polovičný kurz (5 výučbových hodín) ....................................................................... 65 euro

ZŤP dieťa .......................................................................................................... zľava až do výšky 80%

1 kurzová výučbová hodina .................................................................................... 15 euro

1 individuálna hodina na mestskej plavárni ................................................................  15 euro

 

Dĺžka výučbovej hodiny je 60 minút (z toho 45 minút výučba v bazéne).

Cenník je platný od 25.03.2013.

* Do nároku na zľavu sa počítajú aj kurzy odplávané na baby plávaní Márie Koňarčíkovej. Nárok na zľavu zaniká v prípade, že účastník kurzu nezaplatí za kurz v súlade s podmienkami účasti na kurze, t.j. najneskôr v deň nástupu na kurz.

** ZŤP deti majú možnosť požiadať o príspevok na kurz. Výška zľavy závisí od diagnózy dieťaťa a prostriedkov ktoré sú k dispozícii na tento účel. V prípade, že chcete pomôcť, môžete nám darovať 2% zo svojich daní. Viac info na dvepercenta@babyplavanie.sk.